loader image
ENTER TO LEARN, LEAVE TO SERVE
shadow

Ph.D. Scholars

Department Research Guide Ph.D. Candidates
Tamil Dr. P. Mohamed Yousuf M. PALANI
M. RAJESWARI
R. HEMALATHA
Tamil Dr. M. Thamim Mansoor ANUSUYA
B. ANITHA
M. PONNI
V. MURUGAN
Urdu Dr. S. Mohamed Yassir SARDAR KHAJA MOINUDDIN
TAZEEN JAMAL
English Dr. M. Farook J. UMMAY RUBAB
ZARNIGAR BEGUM
History Dr. S. Mohammed Yousuff M. MUBARAK BASHA
History Dr. H. Munavar Jan A. ALEEMULLAH
A. RAJAN
G. HARIHARAN
K. SABAPATHY
S. SATHISH
History Dr. H.K. Sulaiman Khan M. PARANTHAMAN
SYED AMJATH
Chemistry Dr. M. S. Dastageer A. THANGAKUMAR
Chemistry Dr. A.K. Ibrahim Sheriff A. AHMED RAZA
D. SATHISH KUMAR
G. SASIKUMAR
P. KADIGACHALAM
S. M. ANEESUR RAHMAN
S. RAJIV GANDHI
T. N. BALAJI
V. BALAJI
Chemistry Dr. K. Anver Basha G.D. BABU
R. VENKATACHALAM
Chemistry Dr. Sheik Mansoor A. ILIYAS
B. BATHRINARAYANAN
P. BASKARAN
R. NASIR AHMED
R. PERUMAL
V. VIJAYAKUMAR
Chemistry Dr. S. Khaleel Basha M. SYED MUZAMMIL
R. DHANDAYUTHABANI
Zoology Dr. A. Sait Sahul Hameed S. SANTHOSH KUMAR
S. SIVAKUMAR
S. THAMIZH VANAN
Zoology Dr. A. Abdul Rahuman A. SANJEEV KUMAR
S. MARIMUTHU
T. SANTHOSH KUMAR
Zoology Dr. M. Feroz Khan K. S. PRAVEEN SABU
Commerce Dr. T. V. Malik J. JOTHIKRISHNAN
Commerce Dr. S. Shamsuddin M. SARANRAJ
Commerce Dr. S.A. Sajid C. SRINIVASAN
M. SATHISH KUMAR
N. SHUAIB AHMED
S. ANBALAGAN
S. SATHIYAMOORTHI
Commerce Dr. K.R. Mohammed Sufiyan K. MD. IBRAHIM
K. N. JAFFER SADIQUE
Commerce Dr. S. Mohamed Rafique A. UDAYAKUMAR
G. HEMALATHA
Translate »
Skip to content